Licencovaný NARKS maklér

Predaj komerčného pozemku v BA, m. č. Záhorská Bystrica

261.000,- €
Bratislava, Záhorská Bystrica
Ponuky pre inverstorov
1878 m2
nie
nie
nie

Ponúkame na predaj pozemok o celkovej výmere 1878 m2, situovaný vo výbornej lokalite na hlavnom ťahu medzi DNV a Záhorskou Bystricou, ktorý je priamo napojený na diaľničný obchvat. Pozemok sa nachádza v ľahkej priemyselnej zóne a je vhodný na podnikanie. Na pozemku je elektrina, voda a plyn.

V zmysle schváleného územného plánu hl. m. SR Bratislavy sa pozemok nachádza v území funkčne určenom ako zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných.

Charakteristika územia:
Plochy určené pre komerčné účely s prevládajúcimi obslužnými funkciami obchodu, drobných prevádzok výroby a služieb s príslušnými súvisiacimi činnosťami, ktoré svojím charakterom nemôžu byť lokalizované v obytnom prostredí, pretože nespĺňajú požiadavky na hygienickú kvalitu obytného prostredia ale nerušia ostatné funkcie umiestené v okolí.
Prevládajúcimi funkciami sú: malé a stredné výrobné zariadenia, zariadenie obchodu najmä charakteru cash a carry, priestory pre prevádzky výrobných a nevýrobných služieb
Prípustnými funkciami sú: celá škála zariadení obchodu, sklady, skladovacie plochy, distribučné a veľkoobchodné centrá, výstavné a predvádzacie priestory
Funkciami prípustnými v obmedzenom rozsahu sú: administratívne budovy a priestory súvisiace s prevádzkami, odborné učebne stredných škôl, ČSPH bez umývarky automobilov a plničky plynu
Mám záujem o nehnutelnosť 355 - Predaj komerčného pozemku v BA, m. č. Záhorská Bystrica


Povinné položky *.
Obrázok s kontrolným textom